Boy Love Movie

Bên cạnh những phim về đề tài Boy Love thì gần đây càng nhiều phim được chuyển thể từ đam đáp ứng nhu cầu của cộng đồng hủ đang không ngừng mở rộng về diện và chất hiện nay.

Trước tiên mình sẽ cập nhật phim chuyển thể từ đam, cụ thể là Bất Khả Kháng Lực của Lam Lâm, tại vì đang bấn hiiii….. Khi nào có thời gian sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin các phim khác nha.

PHIM CHUYỂN THỂ TỪ ĐAM

  1. CẬU LÀ NAM TÔI VẪN YÊU (2013 – 2014)
  2. NGHỊCH TẬP (2015)
  3. THƯỢNG ẨN (2016)
  4. BẤT KHẢ KHÁNG LỰC – Lam Lâm (2016)
Advertisements