Đặc Ngữ Trong Đam

7 điều tội lỗi gồm có: phàm ăn, lười biếng, ghen ghét, hờn giận, dâm dục, kiêu ngạo, hà tiện.

Bất khả tư nghị. không thể tưởng tượng, chuyện khó tin không thể tưởng tượng được.

Bức lương vi xướng. Nguyên văn là quan bức dân phản, bức lương vi xướng: 简直官逼民反,逼良为娼. Quan bức dân chúng làm phản, bức con gái nhà lành phải chôn thân trong kiếp xướng ca vô loài.

Cắn người miệng mềm bắt người ngắn tay. Đơn giản là có ân có báo. Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn, có làm gì cũng nhẹ tay với người ta.

Chân thành sở chí, kim thạch vi khai. Chỉ cần chân thành thực tâm làm thì ngay cả đá cứng cũng mở ra.

Chỉ túy kim mê. Ngập trong vàng son, chỉ cuộc sống xa hoa trụy lạc, đó là cuộc sống của những kẻ giàu sang phú quý.

Cuồng phong sậu vũ. 狂风骤雨, gió lớn mưa rào.

Dục tiên dục tử. Ý chỉ những khoái cảm trong cơn hoan lạc.

Đức nghiệp đồng tu, kiên định đồng tâm. Cùng chung vai gánh vác công việc của gia đình, vững tâm cùng chung một lòng.

Hào khí kiên vân. 豪气干云, ý chỉ có hào khí ngất trời, sánh cùng gió mây

Hồng hạnh xuất tường. Ngoại tình.

Kí lai chi tắc an chi. Việc gì đến rồi sẽ đến.

Khẩu không trạch ngôn. Nói không lựa lời.

Khi nhược úy cường. 欺弱畏强, khi dễ người yếu đuối, sợ hãi người mạnh mẽ.

Khoan ngạch trang nhật nguyệt, đại phúc dung càn khôn. Hiên ngang đứng giữa đất trời, rộng lòng chứa cả càn khôn.

Long tâm đại duyệt. 龙心大悦. ý bảo vui vẻ trong lòng.

Lượng tiểu phi quân tử, vô gian bất thành thương.  量小非君子, 无奸不成商. Tính toán những thứ nhỏ nhặt thì không phải là kẻ quân tử, không gian xảo thì không phải kẻ thương nhân.

Miên lý tàng châm. 绵里藏针, trong gối có giấu cây kim.

Nhất kiến như cố.  一见如故, vừa gặp đã như cố nhân

Nhất văn tiễn nan đảo anh hùng hán. Một đồng tiền cũng đủ ép bức anh hùng.

Ngôn đa tất thất! Nhiều lời thì sẽ lỡ miệng.

Quả bất địch chúng. Người ít không đánh lại đông.

Sinh vu vinh hoa, thành vu vinh hoa, chung vu ưu hoạn. Sống trong phú quý, an hưởng vinh hoa, rốt cục gian nan khổ cực.

Sinh vu ưu hoạn, thành vu dã vọng, chung vu công thành. Sống trong gian khổ, ấp ôm cuồng vọng, công thành đại nghiệp.

Tam tinh tại hộ, ngũ thế kì xương.  Tam tinh giữ trước cửa nhà, hết đời này đến đời khác đều hưng thịnh.

Thanh thông tuế nguyệt. Xanh mãi cùng năm tháng

Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Rồng thần chỉ thấy được đầu, không thấy được đuôi

Thất tình lục dục. Thất tình: hỉ nộ ai cụ ái ố dục. Lục dục: sáu loại dục vọng do mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người.

Thiên lý tuần hoàn, báo ứng bất sảng. Đất trời theo một vòng tuần hoàn, báo ứng phải nhận lấy đương nhiên cảm thấy không thoải mái.

Thiên tháp hạ lai đương bị cái.

Thực tủy biết vị. Đã ăn liền nhớ hương vị, muốn ăn nữa.

Tình lý chi ngoại, ý lưu chi trung. Tình cảm chỉ là vẻ bề ngoài, suy nghĩ chân chính cất giữ trong lòng.

Tình thiên phích lịch. Sấm sét giữa trời quang: tai họa bất ngờ ập tới.

Trường tụ thiện vũ. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Túy sinh mộng tử. Sống trong cơn say, chết trong giấc mộng, thì ngay cả bần dân cũng có được.

Tử triền lạn đả. Tử – chết, triền – quấn, lạn – rối bời, đả – đánh, quậy; đại loại là liều chết quấn lấy không buông.

Tương tại ngoại, quân mệnh hữu sở bất thụ.

Vật tận kỳ dụng. Vật gì cũng có chỗ dùng.

Vật thị nhân phi. Cảnh còn người mất.

Vô câu vô thúc. 无拘无束, ý là không cần lo lắng e ngại gì.

Xuân tiêu nhất khắc tựa thiên kim. Đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s