Trích Những Câu Nói Hay Trong Đam Mỹ

[Dec 11, 2013] Trích ‘Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?’ – Kiều Tu Hồ La Bặc

~.~ !!! ~.~

[Dec 12, 2013] Trích Tùy bút ‘Em đợi anh đến năm 35 tuổi’ – Nam Khang

[Dec 12, 2013] Trích ‘Phù sinh lục ký’ – Nam Khang

~.~ !!! ~.~

[Dec 13, 2013] Trích ‘Em yêu anh nhưng em đã già rồi’ – Hồng Thế Vô Vũ

~.~ !!! ~.~

[Dec 14, 2013] Trích ‘Nhất dạ tình thụy đáo tân lão bản’ – Hắc Bạch Kiếm Yêu

[Dec 14, 2013] Trích ‘Hòa bình chia tay’ – Lâu Dung Dung

~.~ !!! ~.~

[Dec 16, 2013] Trích ‘Bị hưởng dụng đích nam nhân’ – Phong Lộng

~.~ !!! ~.~

[Dec 17, 2013] Trích ‘Gặp nhau tại biển Caribe’ – Phong Lộng

~.~ !!! ~.~

[Dec 20, 2013] Trích ‘Ngày hôm qua’ – Phong Lộng

~.~ !!! ~.~

[Dec 23, 2013] Trích ‘Hãy để anh làm anh trai của em?’ – Lương Vụ

~.~ !!! ~.~

[Dec 24, 2013] Trích ‘Cưng chiều’ – Tiểu Vi

~.~ !!! ~.~

[Dec 25, 2013] Trích ‘Thu Tư’ – Nam Quân

~.~ !!! ~.~

[Jan 07, 2014] Trích ‘Chí Tử Bất Du’ – Băng Long

~.~ !!! ~.~

[Jan 08, 2014] Trích ‘Đông Hạ’ – Phong Cuồng Đích Đồ Thu

~.~ !!! ~.~

[Jan 09, 2014] Trích ‘Chúng ta chẳng qua vừa lúc gặp nhau’ – Cận Nhi

~.~ !!! ~.~

[Jan 10, 2014] Trích ‘Ác Ma Chi Danh – Nhĩ Nhã

[Jan 10, 2014] Trích ‘Câu cấm lão đại’ – Phong Dạ Hân

~.~ !!! ~.~

[Jan 11, 2014] Trích ‘Chuyện tình người qua đường giáp’ – Mạc Tâm Thương

[Jan 11, 2014] Trích ‘Huề thủ hi thủ’ – Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn

~.~ !!! ~.~

[Jan 12, 2014] Trích ‘Thác Liễu! Thác Liễu!’ – Vô Ti

[Jan 12, 2014] Trích ‘Cơ khát’ – Lạc Đồng

[Jan 13, 2014] Trích ‘Tỏa Ái’ – Lăng Tử Minh

~.~ !!! ~.~

[Jan 20, 2014] Trích ‘Ác Mộng’ – Điển Y

~.~ !!! ~.~

[Jan 23, 2014] Trích ‘Khuynh tẫn thiên hạ’ – Thương Hải Di Mặc

~.~ !!! ~.~

[Feb 22, 2014] Trích ‘Đắm Say hệ liệt’ – Lâm Tử Tự

{Feb 22, 2014] Trích ‘Khi thiếu gia gặp thiếu gia’ – Hiểu Thập Nhất

~.~ !!! ~.~

[Feb 24, 2014] Trích ‘Đào Mộ Đào Ra Quỷ’ – Quân Tử Tại Dã

~.~ !!! ~.~

 [Mar 03, 2014] Trích ‘Công tử biến bại gia tử’ – Nguyệt Hạ Diệp Ảnh

[Mar 03, 2014] Trích ‘Ngục Quỷ’ – Cuồng Thượng Gia Cuồng

~.~ !!! ~.~

[Mar 09, 2014] Trích ‘Xui xẻo, chia tay đi’ – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

[Mar 09, 2014] Trích ‘Ái hậu dư sinh’ – Yên Thị

~.~ !!! ~.~

[Mar 11, 2014] Trích ‘Nhất thế này chỉ một lần luyến ái’

[Mar 11, 2014] Trích ‘Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít’

~.~ !!! ~.~

[Apr 01, 2014] Trích “Ác mã ác nhân kỵ” – Hắc Bạch Kiếm Yêu

~.~ !!! ~.~

[Apr 12, 2014] Trích ‘Thịnh Thế Thanh Phong’ – Nhĩ Nhã

~.~ !!! ~.~

[Apr 13, 2014] Trích ‘Bình Đạm như Thủy’ – Thứ Hồng

~.~ !!! ~.~

[Aug 23, 2014] Trích ‘Hoàng Bán Tiên (Hoạt Thần Tiên)’ – Nhĩ Nhã

~.~ !!! ~.~

[Aug 23, 2014] Trích ‘Siêu sao, tính cái gì?!’ – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

~.~ !!! ~.~

[Aug 23, 2014] Trích ‘Ôn Văn Nho Nhã’ – Mặc Hắc Hoa

~.~ !!! ~.~

[Aug 23, 2014] Trích ‘Sau khi ăn xong xuống tay’ – Tiểu Nê

~.~ !!! ~.~       ~.~ !!! ~.~        ~.~ !!! ~.~

MORE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s