Trích ‘Cưng Chiều’

Cậu cũng không có gì đặc biệt yêu thích, duy nhất yêu thích, chính là nấu cơm cho người mình quan tâm ăn, thấy họ ăn một cách thoả mãn, cậu đã cảm thấy vui vẻ.

Cậu chính là người hoàn toàn không biết như thế nào biểu đạt tình cảm chính mình.

Tình yêu không phải trò đùa số phận thì cũng là rất thương tổn người.

Đúng, em chính là tiểu ngốc, vĩnh viễn đều là tiểu ngốc của anh, anh luôn là đại ngốc, vĩnh viễn đều là đại ngốc duy nhất trong toàn bộ vũ trụ, toàn bộ địa cầu, toàn bộ thế giới, toàn bộ nhân loại này, ai muốn cũng không cho! !

Có tiền tốt ở chỗ là có thể làm được rất nhiều chuyện trù bị, và làm cho nó biến nhanh gấp trăm lần. Nhưng cũng có rất nhiều chuyện, cho dù có tiền vĩnh viễn cũng mua không được.

Cái thế giới này tràn ngập chuyện xấu!

Không ai biết rõ một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Không ai biết rõ lúc nào người mình trân quý nhất sẽ biến mất, tìm không thấy nữa. Có thể nắm chặt chỉ có trước mắt một giây này! Vì sao còn đem thời gian tiêu tốn trong sự hờn dỗi không có chút ý nghĩa chứ.

Đây là chồng tôi đây là vợ tôi! Chúng tôi đã kết hôn rồi! ! Người này thuộc về tôi, cũng được luật pháp bảo vệ, người không có phận sự không cho phép có ý đồ với anh ấy, người vi phạm trảm lập quyết! ! !

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s