Ca khúc Betrayal

 

ORIGINAL

Hoàng hôn – Châu Truyền Hùng [vietsub]

 

 

LỜI ANH

Betrayal – Diêu Tư Đình

 

Betrayal – Micheal learns to rock

 

 

LỜI VIỆT

Phai dấu cuộc tình – Quang Vinh

 

 

Thầm gọi tên anh – Minh Tuyết

 

Mỏi mòn – Triệu Hoàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s